Про результати ЗНО у Миколаєві та Новому Роздолі

 Про результати ЗНО у Миколаєві та Новому Роздолі 

Миколаївська гімназія та Новороздільська спеціалізована школа №4 посіли лідируючі місця в рейтингу шкіл

Львівської області за результатами ЗНО

12 серпня Український центр оцінювання якості освіти опублікував результати зовнішнього незалежного оцінювання по школах Львівської області.

На основі цих даних один з інформаційних порталів Львова (ZAXID.NET) уклав рейтинг 25-ти найкращих шкіл в області. При створенні рейтингу брався до уваги відсоток випускників, які отримали на зовнішньому незалежному оцінюванні 180 і більше балів із чотирьох предметів – української мови/літератури, історії України, математики та англійської мови, а власне рейтинговий бал є сумою усіх чотирьох показників. До цього переліку не увійшли школи області та м. Львова, вони мають окремий рейтинг.

Найбільшою гордістю та навіть несподіванкою для субрегіону Розділля є те, що лідируючі місця, у загальному рейтингу з 25-ти шкіл, займають Миколаївська гімназія – 3-тє місце та Новороздільська спеціалізована школа №4 на 4-й сходинці.

Перше місце в рейтингу посідає Новояворівський НВК, на другому місці – Дрогобицька гімназія ім. Б. Лепкого.

Миколаївська гімназія  лідирує

А тепер спробуємо більш детально проаналізувати показники ЗНО Миколаївської гімназії з англійської мови, української мови та літератури, історії України та математики.

Отож, в гімназії м. Миколаєва відсоток випускників, які отримали 180 і більше балів з англійської мови – найменший, порівняно з іншими предметами, і становить менше 10%, кращі показники тут з історії України – більше 20 -ти %. Значно вищі результати продемонстрували гімназисти з математики (55%) та української мови і літератури – 57%. Таким чином випускники Миколаївської гімназії за підсумками ЗНО з усіх вищезгаданих предметів отримали 140 рейтингових балів. Лише на 7 балів випередила Миколаївську гімназію Дрогобицька гімназія ім. Б. Лепкого, яка займає друге місце у рейтингу із 147 балами. Суттєво відірвався від усіх Новояворівський НВК з 197 балами, який є лідером з усіх шкіл області.

До слова, цього року Миколаївська гімназія, порівняно з іншими школами міста, отримала найбільше медалей, зокрема 4-и золоті та одну срібну медаль. Редакція «Вістей» поспілкувалась з директором гімназії Ігорем Ониськівим про результати рейтингу, організацію шкільного процесу та профільне навчання.

Ось що він зауважив: «Такі чудові результати, безперечно, є заслугою як і вчительського колективу, так і учнівського. Цьогорічні випускники гімна­зії впродовж всього навчаль­ного процесу були дуже здібними, зосередженими на навчанні учнями. Багато хлопців-випускників обрали за майбутній фах комп’ютер­ні технології, дівчата обра­ли здебільшого гуманітар­ний напрям. Що стосується вчителів, тут варто віддати належне професійності та відповідальності наших пе­дагогів».

На запитання «Вістей», що потрібно аби Миколаївсь­ка гімназія очолила рейтинг, Ігор Теодорович зауважив, що у школі проводилось ан­кетування серед гімназистів, і самі учні писали про над­мірну завантаженість пред­метами, про пріоритет про­фільного навчання, про вибір основних та факультативних дисциплін. За словами ди­ректора, щодня гімназисти мають по 6-7 уроків, і це дійс­но перевантажує школярів, а якщо додати ще позашкільні заняття в мистецьких, му­зичних чи спортивних шко­лах, то часу на відпочинок практично не залишається». Тому, на думку директора Миколаївської гімназії, про­фільне навчання та розван­таження шкільної програми є найпотрібнішими кроками для сучасної шкільної освіти.

Новороздільська спеціалізована школи № 4: «англійці» чи математики?

Що стосується Ново­роздільської спеціалізованої школи № 4, то 4-та сходинка рейтингу цілком могла б бути третьою, адже з Миколаївсь­кою гімназією новорозділь­ських випускників розділяє лише один бал.

Спробуймо детальніше проаналізувати показники. Цікаво, що англійська мова – спеціалізація школи, по­силений предмет, який вив­чається учнями навчального закладу. Проте, відсоток ви­пускників, які отримали 180 і більше балів з цього пред­мету, – найменший – менше 20%. Практично на тому ж рівні новороздільські випуск­ники спеціалізованої школи № 4 знають історію України – трохи більше 20-ти відсотків. Значно легше майбутнім сту­дентам дається українська мова та література. Тут від­соток випускників, які набра­ли на ЗНО більше 180 балів – майже 40%. Незважаючи на поглибленість вивчення англійської мови, набагато кращі результати випускники школи №4 проявили в мате­матиці: 58% школярів здобу­ли бали на ЗНО 180 і більше.

Наразі, Новороздільсь­кий міський відділ освіти аналізує показники оприлюд­неного рейтингу, натомість директор ЗОШ №4 Богдан Бабій задоволений резуль­тами. Проте зауважує, що ймовірно, випускники були занадто впевнені у своїх силах, а відтак і результат показника ЗНО з англійсь­кої мови не сягнув бажаної позначки. Водночас, за словами Б.Бабія, випускники зауважували, що завдання під час складання ЗНО з англійської мови були доволі складними. Тим не менше, адміністрації школи відрадно, що Новороздільська спеціалізована школа посіла лідируючі позиції. Про результативність організації навчального процесу, додає директор ЗОШ №4, свідчить і те, що вже відомо про вступ деяких випускників школи до престижних вишів України, а юний новороздільчанин Олег Ривко став студентом одного із столичних університетів на позаконкурсній основі.

На думку автора статті, такі результати рейтингу ще й пов’язані з тим, що школярі – випускники вже заздалегідь визначаються, куди будуть вступати, на який напрямок, гуманітарний чи математич­ний. Тож, схоже новорозділь­ські випускники школи № 4 хочуть бути економістами, бухгалтерами, інженерами, математиками.

Найкращі школи Львівщини: ми також тут

Окрім загального рейтингу за результатами ЗНО, інфор­маційний портал ZAXID.NET створив ще один рейтинг найкращих шкіл Львівщини (без урахування м. Львова) з найкращим викладанням української мови та літерату­ри, математики, англійської мови, історії України. Приєм­но відзначити, що школи Ми­колаєва та Нового Роздолу увійшли в цей рейтинг. Зо­крема, у категорії «найкращі школи з української мови та літератури» Миколаївська гімназія займає 9-те місце з 10-ти, а відсоток випускників, які отримали 180 і більше балів з цього предмету – 57 %. У розділі «найкращі школи області з математики» Ново­роздільська спеціалізована школа № 4 на 2-му місці з 10-ти з результатом 58 %. На третьому місці – Миколаївсь­ка гімназія з результатом 55 %. У розділі «найкращі шко­ли з вивчення історії Украї­ни» 10-те місце рейтингу за­ймає Миколаївська ЗОШ №1. І це також вагомий показник, бо шкіл у Львівській області більше тисячі.

А у рубриці «найкращі школи з вивчення англійської мови» ані Новороздільська спеціалізована школа №4 з поглибленим вивченням англійської мови, ані мико­лаївської школи до десятка рейтингу не увійшли. Сумно, та факт. Проте є простір та мотивація для росту.

Філологи чи математики: хто кращий?

Після оприлюднення ре­зультатів ЗНО Центром оці­нювання якості освіти, бага­то хто взявся аналізувати та порівнювати показники. Зо­крема сайт texty.org.ua дій­шов висновку, що результати ЗНО по Україні загалом вка­зують на таку закономірність: українську мову краще зда­ють учні фізико-математич­них напрямків, ніж, власне, школярі філологічних класів. А ще підмічено, що учні фі­зико-математичних класів загалом отримують найкращі результати по всіх предметах у ЗНО, а українську історію найкраще знають школярі, що поглиблено вивчають іноземну мову. Про що го­ворять такі результати? Про системність вивчення дис­циплін, методологію викла­дання чи нагальну потребу реформування навчального процесу?

Любов Добжанська

COMMENTS