Відвідування бібліотек Нового Роздолу та Миколаєва – це модно

У своїй роботі вони зму­шені послуговуватися стан­дартами затвердженими те­пер вже у такому далекому 1975 році і при цьому на них покладено обов’язок бути сучасними, відповідати за­питам та потребам суспіль­ства, що живе в 2018 році. Я веду мову про працівників бібліотек. Одному Богу та власне самим працівникам книгозбірень відомо, як домогтися балан­сування між неможливим та необхідним, щоб на виході отримати найкращий ре­зультат. В усякому разі так є в бібліотеках міста Нового Роздолу та Миколаєва.

Якщо раніше ми чули слово бібліотека, то це викликало одну асоціацію – будинок наповнений кни­гами. Тепер воно є надто ємним, бо книгозбірні, особ­ливо на місцях, стали місцем культурного осередку життя місцевої громади: виставки місцевих умільців, зустрічі з літераторами, тренін­ги, театральні постановки тощо, – все це тепер здійс­нюється у стінах бібліотек. І мені, вкрай приємно від­значити, що новорозділь­ські Книгині з цією роботою справляються на відмінно.

Селфі з Книгинями – це круто!

Майже кожен третій но­вороздільчанин охочий до спілкування з бібліотечною книжкою. Загалом, у трьох бібліотеках міста, відповідно до поданого звіту керівника Новороздільської централь­ної бібліотечної системи Га­лини Приріз, за 2017 рік було зареєстровано більше 10-ти тисяч користувачів. І попри те, що ми живемо в епоху глобальної комп’ю­теризації книга продовжує стабільно утримувати свої читацькі позиції. Приріст ак­тивних читачів, продовжує Г.Приріз, не спадає, а має тенденцію до зростання.

І в цьому, без перебіль­шення, є чи не основна за­слуга самих працівників бібліотечної установи, які попри виконання основних своїх обов’язків самі ак­тивно впроваджують різно­манітні соціально-культурні проекти. Завдяки їхній праці новороздільчани та мико­лаївчани відкрили для себе унікальних митців рідного краю.

На жаль, ситуація з на­повненням бібліотечного фонду залишає бажати кра­щого. Фонди книгозбірень поповнюються далеко не тими темпами, як того бажа­ють бібліотекарі, і, звісно ж, читачі. Причина банальна – брак коштів. А меценатів, які б поповнювали книгозбірні власним коштом, катма. Час від часу співробітники місце­вих книгозбірень не очікую­чи допомоги від держави чи органів місцевого самовря­дування, намагаються само­тужки вирішувати проблему комплектування фондів. Акція “Подаруй бібліотеці книгу!”, яка вже більше року триває в Новому Роздолі – дозволила не лише оновити бібліотечні фонди міста, але і привела нових читачів.

І про «вічне» про зарплату

Та й говорити тут особ­ливо нічого. Вона мізерна. Ледь перевищує встановле­ний мінімум. Ті, хто працює у бібліотеках за такі копійки – це справжні фанати своєї справи. Можливо саме цим і пояснюється критично мала кількість абітурієнтів, що відважується вступити на факультет бібліотечної спра­ви. Не престижно, не сучас­но, і низька оплата праці.

Сучасні бібліотеки

– це простір для життя для молодих і для старих, для чоловіків та для жінок, для дітей та для дорослих, для бідних і для багатих… Можна прийти, сісти, роз­мовляти, читати книжки. В бібліотеках можуть відбува­тися навіть різноманітні за­няття для молоді, для дітей, може діяти ляльковий театр.

Сучасна бібліотека – унікальна. І при цьому вам не потрібно приносити довідки про ваш статус малозабез­печеності чи пред’являти посвідчення пільговика. Все що потрібно, прийти і пори­нути у світ інформаційного різноманіття.

Можливо молодь вважає, що відвідування бібліотек це вже якось не по-су­часному, але це світовий тренд. Тому будьмо «в тонусі» і ак­тивніше відкри­ваємо двері до світу культури та духовності. Тим паче, що українська на­ція завжди була найбільш чита­цькою.

0 відгуків на “Відвідування бібліотек Нового Роздолу та Миколаєва – це модно”

Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.